Reklamační oddělení

reklamace@urp.cz

Reklamační protokol pro reklamaci příslušenství si můžete stáhnout zde.

Reklamaci lze uplatnit  v sídle společnosti, adresa Wenzigova 7, 120 00 Praha, nebo zasláním reklamovaného zboží s příslušnými dokumenty na tuto adresu. Výjimku tvoří produkty, které mají na území ČR autorizovaný servis. U tohoto zboží je zákazník povinen uplatnit reklamaci přímo v příslušném servisním středisku.

Od 1.12.2017 zasílejte reklamace na adresu sídla společnosti: Wenzigova 7, 120 00 Praha 2

Základními dokumenty pro vyřizování reklamací pro koncového zákazníka jsou:

  • Faktura, Dodací list a Reklamační protokol, který slouží současně jako záruční list a jsou na něm vyznačeny délky záruk pro jednotlivé položky zboží
  • Záruční list – pokud výrobce / dovozce vydává vlastní záruční listy platné pro uplatnění reklamace v ČR, jsou tyto nezbytným dokumentem pro přijetí zboží do reklamačního řízení
  • Reklamační protokoly – v případě výskytu opakované reklamace je nezbytné předložit příslušné předchozí reklamační protokoly
  • Vyjádření autorizovaného servisu – u reklamací zboží, které mají v ČR autorizovaný servis, je nutné předložit platné vyjádření příslušného autorizovaného servisu s důvodem neopravitelnosti daného výrobku a dalšími údaji, které k vyřízení reklamace požaduje výrobce. Bez tohoto vyjádření nelze zahájit reklamační řízení daného zboží u prodávajícího